تغییر صعود قله آزاده مقدم از قله کمونیزم به قله پوبدا

با توجه به عدم وجود هلی کوپترهای پروازی به بیس کمپ قله کمونیزم در کشور تاجیکستان و لغو شدن تمام صعودهای این فصل این منطقه کوهستانی پامیر و عذرخواهی رسمی شرکت طرف قرار داد، آزاده مقدم با مشورت باشگاه اسپیلت و خانواده خود تصمیم تلاش بر روی صعود قله پوبدا در کشور قرقیزستان را اتخاذ کرد.


او هم اکنون در بیس کمپ این قله سرسخت منطقه پامیر بسر می برد و در حال هم هوایی و منتظر ایجاد پنجره هوای مناسب، جهت صعود در چند روز آینده است.


ذبیح اله حمیدی
مدیر مسئول باشگاه اسپیلت
۱۳۹۸/۵/۲۲

__(Comments are closed.,'kubrick')