گزارش صعود زمستانی و یک‌روزه قلل کاسونک و کافره ۱۴۰۱/۱۱/۷ – هرهفته یک برنامه «شماره ۱۰۱۸» http://espilat.com/new/wp-content/uploads/2023/01/thumbnail-6-5.jpg
برنامه های این هفته باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت؛  http://espilat.com/new/wp-content/uploads/2023/01/4.png
ثبت یک صعود یک‌روزه دشوار و زمستانی در باشگاه اسپیلت http://espilat.com/new/wp-content/uploads/2023/01/thumbnail-13.jpg
رویدادهای مهم هفته و برنامه های اجرا شده اعضای باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت از شنبه ۱ بهمن تا جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱ http://espilat.com/new/wp-content/uploads/2023/01/1.png
برنامه های این هفته باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت؛  http://espilat.com/new/wp-content/uploads/2022/11/5-1.png
گزارش صعود زمستانی قله ساکا از دو مسیر ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ – هر هفته یک برنامه «شماره ۱۰۱۷» http://espilat.com/new/wp-content/uploads/2023/01/thumbnail-8-2.jpg
رویدادهای مهم هفته و برنامه های اجرا شده اعضای باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت از شنبه ۲۴ دی تا جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ http://espilat.com/new/wp-content/uploads/2023/01/3.png
برنامه های این هفته باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت؛  http://espilat.com/new/wp-content/uploads/2023/01/5-1.png
صعود زمستانه قلل کهار و ناز ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ – هرهفته یک برنامه «شماره ۱۰۱۶» http://espilat.com/new/wp-content/uploads/2023/01/thumbnail-1-4.jpg
رویدادهای مهم هفته و برنامه های اجرا شده اعضای باشگاه اسپیلت از شنبه ۱۷ دی تا جمعه ۲۳ دی ۱۴۰۱ http://espilat.com/new/wp-content/uploads/2023/01/2.png

گزارش صعود قلل دونا ، گراچ و اویر ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ – هرهفته یک برنامه «شماره ۱۰۱۵»

روز جمعه ۱۶ دیماه ۱۴۰۱ ساعت ۴:۱۵ صبح از زیر پل سیدخندان بایک دستگاه مینی بوس به همراه ۱۶ نفر از اعضای باشگاه بسمت روستای وارنگرود در جاده چالوس جهت صعود قله دونا و تاریک نو حرکت کردیم.  ساعت ۶:۳۰ ازابتدای روستا صعود خود را آغاز کردیم. ازهمان ابتدای کار بدلیل حجم برف ۳۰ تا ۴۰ سانتی ...
ادامه مطلب...ارسال شده در 8 ژانویه 2023

صعود زمستانی قله خلنو (یک‌روزه) ۱۴۰۱/۱۰/۹ – هرهفته یک برنامه «شماره ۱۰۱۴»

خلنو به ارتفاع ۴۳۷۵ متر قله مهمی در دل البرز مرکزی است که بلندترین قله تهران هم محسوب می‌شود ؛ این قله از جنوب به روستای لالون و آبنیک ، از غرب به قله‌های برج ، هرزه‌کوه ،سرکچال و کلون‌بستک و از شرق به قله‌های میش‌چال، خرسنگ و پالون گردن دسترسی دارد که ادامه این خط ...
ادامه مطلب...ارسال شده در 8 ژانویه 2023

برنامه های این هفته باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت؛ 

برنامه های این هفته باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت؛    ♦شنبه تا چهارشنبه  تمرین سالن سنگنوردی اختصاصی باشگاه  از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰   ♦پنجشنبه  کلاس هواشناسی کوهستان   ♦جمعه ۲۳ دی ۱۴۰۱ برنامه صعود زمستانی قله کهار    توجه؛  تمرینات هوازی میان هفته اعضا جداگانه و در صورت لزوم زیر نظر مسئول باشگاه اجرا می شود.      
ادامه مطلب...ارسال شده در 7 ژانویه 2023

برنامه های رسمی اجرا شده اعضای باشگاه اسپیلت از شنبه ۱۰ دی تا جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱

برنامه های رسمی اجرا شده اعضای باشگاه اسپیلت از شنبه ۱۰ دی تا جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱     ♦شنبه تا چهارشنبه تمرینات سالن سنگنوردی و تمرینات هوازی اعضای فعال   سه شنبه  ♦برگزاری بیستمین جلسه عمومی اعضای باشگاه اسپیلت      جمعه ۱۶ دی ♦اجرای برنامه صعود قلل دونا و گراچ و اویر        
ادامه مطلب...ارسال شده در 7 ژانویه 2023

گزارش صعود زمستانی قله گل زرد ۱۴۰۱/۱۰/۹ – هرهفته یک برنامه «شماره ۱۰۱۳»

ساعت ۶ صبح جمعه ۹ دی ۱۴۰۱ به تعداد ۱۷ نفر صعود را از کنار جاده هراز کمی قبل از پلور ، از ابتدای جاده فرعی ورودی به دشت موسوم به گل زرد شروع شد.(روبروی راهداری)  پس از عبور از دشت و رسیدن به دره فرعی غار گل زرد اولین توقف و استراحت را پشت سر ...
ادامه مطلب...ارسال شده در 1 ژانویه 2023

برنامه های این هفته باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت؛ 

برنامه های این هفته باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت؛      ♦شنبه تا چهارشنبه  تمرین سالن سنگنوردی اختصاصی باشگاه  از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰   ♦سه شنبه ۱۳ دی  برپایی بیستمین جلسه عمومی اعضای باشگاه از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱     ♦جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱ برنامه صعود زمستانی قلل دونا و تاریک نو از منطقه والنگرود جاده چالوس     توجه؛  تمرینات هوازی میان هفته اعضا جداگانه و در صورت ...
ادامه مطلب...ارسال شده در 31 دسامبر 2022

برنامه های رسمی اجرا شده اعضای باشگاه اسپیلت از شنبه ۳ دی تا جمعه ۹ دی ۱۴۰۱

برنامه های رسمی اجرا شده اعضای باشگاه اسپیلت از شنبه ۳ دی تا جمعه ۹ دی ۱۴۰۱   شنبه تا چهارشنبه تمرینات سالن سنگنوردی و تمرینات هوازی اعضای فعال     شنبه تا سه شنبه  تلاش صعود قله سیاه قوک و دندان اژدها در منطقه سرچال علم کوه ۵ نفر     پنجشنبه و جمعه برگزاری کلاس کمک های اولیه سازمان هلال احمر به تعداد ...
ادامه مطلب...ارسال شده در 31 دسامبر 2022

صعود زمستانی قله جانستون ۱۴۰۱/۱۰/۲ – هرهفته یک برنامه «شماره ۱۰۱۲»

قله جانستون یکی‌از جذاب ترین قله های البرز مرکزی است که از شرق به قله خرسنگ و از غرب به ورزاب و خلنو دسترسی دارد، مسیر های متداولی برای صعود این قله میتوان انتخاب کرد.   ********   تیم ۱۳ نفره باشگاه اسپیلت روز جمعه ۲ دی ساعت ۵:۴۵ صبح صعود خود را از روستای آبنیک آغاز کرد ، ارتفاع ...
ادامه مطلب...ارسال شده در 24 دسامبر 2022

برنامه های اجرا شده هفتگی و رسمی اعضای باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت از شنبه ۲۶ آذر تا جمعه ۲ دی ۱۴۰۱

برنامه های اجرا شده هفتگی و رسمی اعضای باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت از شنبه 26 آذر تا جمعه 2دی ۱۴۰۱     ♦تمرینات هوازی و (سنگنوردی) سالنی اعضای فعال در طی هفته     ♦صعود قله ۴۰۰۰متری جانستون شرقی به عنوان اولین برنامه زمستان ۱۴۰۱ توسط تیم باشگاه اسپیلت ♦صعودزمستانی قله گاوکشان توسط یکی از اعضا    
ادامه مطلب...ارسال شده در 24 دسامبر 2022

برنامه های این هفته باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت؛ 

برنامه های این هفته باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت؛      ♦شنبه تا چهارشنبه  تمرین سالن سنگنوردی اختصاصی باشگاه  از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰     ♦سه شنبه ۶ دی جلسه عمومی برگزار نمیشود     ♦پنجشنبه و جمعه کلاس کمک های اولیه      ♦جمعه ۹ دی ۱۴۰۱ برنامه صعود قله گل زرد  منطقه پلور      توجه؛  تمرینات هوازی میان هفته اعضا جداگانه و در صورت لزوم زیر نظر مسئول باشگاه اجرا می شود.    
ادامه مطلب...ارسال شده در 24 دسامبر 2022
ارسالهای قبلی
ارسالهای بعدی

Snow Forecast