بایگانی شده برای دسته بندی ‘جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه’

جـدول بـرنـامـه‌هـای کوهنوردی و رسمی سـه مـاهـه زمستان ۱۴۰۲

ارسال شده توسط در 20 دسامبر 2023 بدون دیدگاه | دسته بندی شده در جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه

جـدول بـرنـامـه‌هـای کوهنوردی و رسمی سـه مـاهـه زمستان ۱۴۰۲ «باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت» تأسیس ۱۳۸۵      

جدول برنامه های سه ماهه پاییز ۱۴۰۲

ارسال شده توسط در 26 سپتامبر 2023 بدون دیدگاه | دسته بندی شده در جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه

جدول برنامه های سه ماهه پاییز ۱۴۰۲ باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت

جدول برنامه های کوهنوردی و رسمی سه ماهه تابستان ۱۴۰۲ «باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت»

ارسال شده توسط در 4 جولای 2023 بدون دیدگاه | دسته بندی شده در جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه

جـدول بـرنـامـه‌هـای کوهنوردی و رسمی سـه مـاهـه تابستان ۱۴۰۲ «باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت» تأسیس ۱۳۸۵  

جدول برنامه های «رسمی» سه ماهه زمستان ۱۴۰۱

ارسال شده توسط در 24 دسامبر 2022 یک دیدگاه | دسته بندی شده در جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه

جـدول بـرنـامـه‌هـای «رسمی» سـه مـاهـه زمستان۱۴۰۱ «باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت» تأسیس ۱۳۸۵    

جـدول بـرنـامـه‌هـای «رسمی» سـه مـاهـه پاییز ۱۴۰۱

ارسال شده توسط در 3 اکتبر 2022 بدون دیدگاه | دسته بندی شده در جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه

جـدول بـرنـامـه‌هـای «رسمی» سـه مـاهـه پاییز ۱۴۰۱ «باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت» تأسیس ۱۳۸۵    

جدول برنامه های سه ماهه تابستان ۱۴۰۱

ارسال شده توسط در 26 ژوئن 2022 بدون دیدگاه | دسته بندی شده در جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه

جدول برنامه های سه ماهه تابستان ۱۴۰۱ باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت

جدول برنامه‌های سه ماهه بهار ۱۴۰۱

ارسال شده توسط در 6 آوریل 2022 ۳ دیدگاه | دسته بندی شده در جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه

جدول برنامه های سه ماهه بهار ۱۴۰۱ باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت  

جدول برنامه های سه ماهه زمستان ۱۴۰۰

ارسال شده توسط در 21 دسامبر 2021 بدون دیدگاه | دسته بندی شده در جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه

جدول برنامه های سه ماهه زمستان ۱۴۰۰ باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت

جدول برنامه های سه ماهه پاییز ۱۴۰۰

ارسال شده توسط در 7 اکتبر 2021 بدون دیدگاه | دسته بندی شده در جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه

جدول برنامه های سه ماهه 🍁پاییز ۱۴۰۰🍁 باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت  

جدول برنامه‌های رسمی سه‌ماهه تابستان ۱۴۰۰

ارسال شده توسط در 24 ژوئن 2021 بدون دیدگاه | دسته بندی شده در جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه

  جدول برنامه های سه ماهه تابستان ۱۴۰۰ نکات قابل توجه:    ۱- تمامی برنامه های ویژه اعضا است.    ۲- برنامه های فوق زیر نظر مسئول باشگاه اجرا می شود.    ۳- برنامه های تیم صعودهای ورزشی و فنی این باشگاه جداگانه اعلام می شود.    ۴- برنامه های پیشنهادی اعضای رسمی با اعلام […]

ارسالهای قبلی