گزارش تلاش صعود یخچال سبلان – هر هفته یک برنامه«شماره ۸۹۰»

ارسال شده توسط در 13 ژانویه 2021 بدون دیدگاه | دسته بندی شده در گزارش برنامه های اجرا شده باشگاه, گزارش برنامه های فنی, گزارش صعود هاي تخصصي

در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۳ به وسیله یک دستگاه اتومبیل شخصی به سمت مشکین شهر حرکت کردیم.

بعد از رسیدن به شابیل و هماهنگی لندرور به استراحت پرداختیم.

طبق پیش بینی هواشناسی ۳ تا ۵ سانتی متر بارش برف داشتیم که مسئله ای نبود.

صبح ساعت ۸ بعد از رسیدن لندرور به سوی پناهگاه شمال شرقی حرکت کردیم.

بعد از چندبار توقف و حرکت (به دلیل خرابی لندرور) به پناهگاه رسیدیم.

تصمیم بر این شد که در پناهگاه شب مانی کرده و صبح به سوی یخچال شمالی حرکت کنیم.

ساعت ۱۱ جهت آشنایی افراد با منطقه و آموزش مجدد افراد به سوی یخچال آموزشی حرکت کردیم.

حجم برف مطابق پیش بینی بود.اما هرچه به دهلیز یخچال نزدیک می شدیم حجم برف بیشتر می شد و باعث تعجب بود.

پس از رسیدن به زیر یخچال آموزشی با برفی به عمق ۱ متر مواجه شدیم.

برف بر روی بستر یخ زده یخچال با شیب ۴۰ درجه آماده ریزش و بهمن سنگینی بود.

برداشتن اولین گام زیر یخچال شمالی و صدای شکستن برف نقطه تأییدی بود بر بازگشت ما.

به سمت پناهگاه شمال شرقی بازگشتیم.

با راننده لندرور هماهنگ کرده و مجددا شب را در شابیل گذرانده تا صبح به طرف تهران حرکت کنیم.

نکته جالب در انباشت برف ، شکل خاص دهلیز شمالی و ورزش باد بود که باعث ایجاد برف گیجه و انباشت حجم عظیمی از برف بر روی یخچال آموزشی (یخچال شمالی) شده بود.

 

تهیه گزارش از محمدرضا بهروزی

اعضای شرکت کننده در برنامه :
محمدرضا بهروزی «سرپرست و مربی» – سبحان سلیمی – نیما علاقه بند – فرزانه فرجی

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید