۲۹ مهر «روز کوهنورد» گرامی باد

ارسال شده توسط در 23 اکتبر 2022 بدون دیدگاه | دسته بندی شده در دسته بندی نشده, مقالات و نوشته ها

 
چیستی و کیستی که هر دم در آن بلندا مرا نجوا میکنی 
 
به گوشم آوازهای دل نواز سر میدهی 
و مرا به سوی خود میخوانی 
 
برایم قصه ها میگویی و از عشق سخن میرانی 
 
من از با تو بودن 
و در آغوشت آرام گزیدن 
دگر نتوانم گریخت 
 
ای کوهستان 
ای مظهر پاکی و شادی 
ای آن که شکیب از من ربوده ای 
 
هر دم در خیالت ره فسانه میزنم 
مرا از خود مران 
بگذار در کنارت ماوا گزینم 
 
تو توده ای بی جان و سخت نیستی 
تو پدیداری 
پدیدار عشق و حیات ما آدمیان 
 
(سروده ذبیح اله حمیدی)
 
 
            ۲۹ مهر 
روز کوهنورد گرامی باد
 
 

دیدگاه خود را بیان کنید