گزارش صعود قلل نرگس و رستم چال (قبله) ۱۴۰۱/۶/۱۱ – هر هفته یک برنامه «شماره ۹۹۲»

ارسال شده توسط در 4 سپتامبر 2022 بدون دیدگاه | دسته بندی شده در گزارش برنامه های اجرا شده باشگاه

قله نرگس و رستم چال در قسمت مرکزی رشته کوه عظیم البرز قرار دارد.
قله نرگس از شمال به خط الرأس کمان‌کوه و از غرب به پالون گردن منتهی می شود و قله رستم چال نیز از غرب به نرگس ها و از شرق به کوه های خاص منتهی می شود .

روز جمعه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت ۴:۰۵ دقیقه بامداد تیم ۹ نفره باشگاه از زیر پل سید خندان به سمت بلده روستای ناحیه حرکت کردیم.
ساعت ۷:۱۵ دقیقه به ناحیه رسیدیم و ۷:۳۰ صعود آغاز شد.
مسیر صعود یال جنوبی در نظر گرفته شده بود.
بعد از ۴۵ دقیقه پیمایش به لوله آبی رسیدیم که آب زلال و فراوانی داشت و قابل آشامیدن بود.
ساعت ۹:۱۰ دقیقه به گوسفند سرایی رسیدیم که برای صبحانه توقف کردیم.
از گوسفند سرا هر دو قله نمایان بود.
تا گوسفند سرا بیشتر مسیر کفی و صاف بود و بعد از آن شیب مسیر شروع شد.
شیب های مسیر بیشتر به صورت شن اسکی بود و مسیر پاکوب خیلی کم رنگی داشت.
به ارتفاع ۴۰۰۰ که رسیدیم قسمت هایی از مسیر دست به سنگ مختصری داشت که آخرین مخروطی را برای سهولت صعود دور زده و از سمت راست آن رد شدیم.
ساعت ۱۳:۳۰ به قله نرگس رسیدیم و پس از مختصری استراحت و گرفتن عکس ، ساعت ۱۳:۵۵دقیقه به سمت رستم چال به راه افتادیم.
رأس ساعت ۱۵ روی قله رستم چال (قبله) بودیم و ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه از شن اسکی قبل از قله رستم چال فرود را آغاز کردیم.
شن اسکی زیر قله تقریبا‌ ۳۰۰ متری از ارتفاع ما کم کرد.
ساعت ۱۶:۱۰ دقیقه به قسمت مسطح و دشت مانندی رسیدیم که نیم ساعت جهت صرف ناهار توقف کردیم و مجدد به مسیر ادامه دادیم و درنهایت ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه به روستا و کنار ماشین رسیده و برنامه به اتمام رسید.

*ارتفاع مبدأ ۲۴۳۷ متر 
*مسیر پیمایش شده رفت و برگشت ۱۹/۳۷کیلومتر

 

اعضای شرکت کننده در برنامه:

خانمها:سعیده بهزادافشار «مربی و سرپرست» ، نگار حسینی
آقایان: محمدحسین اله‌یاری«مربی راهنما» – علی طوطی «پزشک تیم» ، حامدرضا قنبری ، صالح محمدیان ، داور گله‌دار ، محمد پورهاشمی، محمد ملکی

گزارش از سعیده بهزاد افشار

عکس‌ها از گالری اسپیلت

 

 

 

 

 

قله نرگس به ارتفاع ۴۲۰۰ متر

قله رستم چال (قبله) به ارتفاع ۴۰۴۰ متر

دیدگاه خود را بیان کنید